Czynności

Notarialne

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, którym Strony chcą lub zobowiązane są nadać formę aktu notarialnego. Regułą jest, że wszystkie czynności prawne, które obejmują przeniesienie własności nieruchomości (ale także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub użytkowania wieczystego) dokonane zostać muszą właśnie w formie aktu notarialnego.

Do najbardziej typowych czynności należą umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany czy umowy działowe (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego).

Notariusz zajmuje się nie tylko sprawami z zakresu szeroko pojętego obrotu nieruchomościami. O pomoc do Notariusz możemy się zwrócić także w sprawach z zakresu prawa spadkowego, stosunków majątkowych małżeńskich, prawa spółek czy kwestii związanych z własnością lokali.

Nieruchomości

Nieruchomości

Darowizny

Darowizny

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Dziedziczenie

Dziedziczenie

Testament

Testament

Hipoteka

Hipoteka

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Pełnomocnictwa notarialne

Pełnomocnictwa notarialne

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu

Obsługa spółek

Obsługa spółek

Protokoły

Protokoły

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Weksle i czeki

Weksle i czeki

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Spółki akcyjne

Spółki akcyjne

Spółki z o.o.

Spółki z o.o.

Podział majątku

Podział majątku

Służebność

Służebność

Fundacja

Fundacja

Bezpieczeństwo Transakcji To Nasz Priorytet.

W Kancelarii Notarialnej Marta Szybka bezpieczeństwo stron transakcji stoi zawsze na pierwszym miejscu. Dbamy, aby strony były zawsze świadome konsekwencji prawnych dokonywanych czynności. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi, aby zapewnić Państwu spokój i pewność w każdej transakcji.

 

CHECHUJE NAS:

Indywidualne podejście do każdej czynności

Strony zawsze świadome konsekwencji prawnych

Solidność i terminowość

Profesjonalizm i bezstronność

Kiedy warto sięgnąć po pomoc notariusza?

Skontaktuj się z nami już teraz. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w Twoich sprawach prawnych.

Umowę przedwstępną możemy zawrzeć w zwykłej formie pisemnej albo u notariusza. To oznacza, że aby była ważna, nie ma konieczności zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Zakup nieruchomości to poważna inwestycja, dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na etapie umowy przedwstępnej. Podpisanie tego dokumentu u notariusza zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także daje możliwość skutecznego zablokowania właścicielowi możliwości sprzedaży nieruchomości innemu kupującemu. Odnotowanie zawarcia takiej umowy w księdze wieczystej dodatkowo zabezpiecza interesy nabywającego. Notariusz może także wprowadzić klauzule zabezpieczające, minimalizując ryzyko przeprowadzonej transakcji. Dzięki temu umowa notarialna umożliwia skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przed sądem.